Головна - Законодавство

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання правоохоронних та контролюючих органів у діяльність суб’єктів господарювання"

Опубліковано: 23 лютого 2015р.

Проект

ЗАКОН  УКРАЇНИ  

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання правоохоронних та контролюючих органів у діяльність суб’єктів господарювання

 

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131):

1)      доповнити статтею 372-1 такого змісту:

«Стаття 372-1. Незаконне проведення досудового розслідування

1. Завідомо незаконне внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань неправдивих відомостей про вчинене кримінальне правопорушення –

карається обмеженням волі до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та зі штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Завідомо незаконне, проведення слідчих (розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій, а також їх проведення до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань або без такого внесення –

карається обмеженням волі від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та зі штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони поєднані зі штучним створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією, а також вчинені з корисливих мотивів –

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також якщо вони спричинили тяжкі наслідки –

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.»;

2) статтю 375 викласти в такій редакції:

«Стаття 375. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови

1. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови –

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

2. Ті самі дії, що полягають у відмові в наданні контролюючому органу дозволу на проведення позапланової перевірки суб’єкта господарювання або у відмові в накладенні адміністративного арешту на майно суб’єкта господарювання –

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки або вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, –

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.»;

3) доповнити статтею 383-1 такого змісту:

«Стаття 383-1. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення правопорушення, яке є підставою для проведення перевірки

1. Завідомо неправдиве повідомлення правоохоронних органів, суду або органів державного нагляду (контролю) про вчинення правопорушення суб’єктом господарювання, органом державної влади, органом місцевого самоврядування або органом адміністративно-господарського управління та контролю, а так само подання завідомо неправдивих відомостей про їх діяльність, які стали підставою проведення перевірки –

карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

2. Те саме діяння, поєднане зі штучним створенням доказів, а також вчинене з корисливих мотивів, або таке, що спричинило тяжкі наслідки –

карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням свого службового становища –

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».

2. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-37, ст.446):

1)           у пункті 2 частини першої статті 1833 слова «підтвердження обґрунтованості» виключити;

 

2)           абзац перший частини восьмої статті 1833 викласти в такій редакції:

«8. У разі постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі суд приймає протягом 24 годин з моменту звернення заявника до суду, постанову по суті заявлених вимог, яка підлягає негайному виконанню»;

3)           розділ III доповнити статтею 1837 такого змісту:

«Стаття 1837. Особливості провадження у справах за зверненням суб’єктів владних повноважень щодо проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання під час здійсненні ними державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

1. Провадження у справах за зверненням суб’єктів владних повноважень щодо проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання під час здійсненні ними державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності здійснюється на підставі адміністративного позову таких суб’єктів владних повноважень.

2. Адміністративний позов подається суб’єктом владних повноважень до суду першої інстанції.

3. Позовна заява має відповідати вимогам, установленим статтею 106 цього Кодексу.

4. У разі невідповідності поданої заяви вимогам частини третьої цієї статті суд у день подання позовної заяви повідомляє позивача про таку невідповідність та встановлює строк не більше двох днів для усунення недоліків. Якщо позивач усунув недоліки в установлений судом строк, позовна заява вважається поданою в день, коли зазначені недоліки було усунуто.

Невиконання вимог суду про усунення недоліків у встановлений строк тягне за собою повернення позивачу позовної заяви та доданих до неї документів.

Повернення позовної заяви унеможливлює повторне звернення з тим самим позовом.

Ухвала суду про повернення позовної заяви може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом двох днів з дня її постановлення.

5. Виклик судом осіб, які беруть участь у справі, та повідомлення про постановлені судом ухвали здійснюються за допомогою кур’єра або телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу зв’язку.

Розгляд справи відбувається за участю суб’єкта владних повноважень, що подав позов, та суб’єкта господарювання щодо якого планується проведення позапланової перевірки. Неприбуття в судове засідання осіб, яким належним чином повідомлено про час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду справи.

6. У разі постановлення ухвали про відкриття провадження у справі суд протягом 24 годин ухвалює постанову по суті заявлених вимог.

7. У постанові суду зазначаються:

1)           день, час та місце її ухвалення;

2)           найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали судді, який ухвалив постанову;

3)           найменування суб’єкта владних повноважень, який звернувся з адміністративним позовом, ім’я (найменування) суб’єкту господарювання щодо якого планується проведення позапланової перевірки;

4)           зміст вимог адміністративного позову;

5)           положення закону, якими керувався суд і на підставі яких ухвалено постанову;

6)           висновок суду про повне або часткове задоволення чи відмову в задоволенні вимог адміністративного позову з посиланням на досліджені судом докази;

7)           строк набрання постановою законної сили та порядок її оскарження.

8. Постанова адміністративного суду ухвалюється, проголошується та видається або надсилається в день її ухвалення згідно з правилами, передбаченими статтями 160, 167 цього Кодексу, без права суду відкласти складення постанови в повному обсязі.

Постанову адміністративного суду може бути надіслано кур’єром, факсом, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв’язку.

9. Суд ухвалою відмовляє в адміністративному позові у разі, якщо позов та додані до нього документи та інші матеріали не містять достатніх підстав для проведення позапланової перевірки.

10. У разі якщо під час судового розгляду буде встановлено, що обставини, які стали підставою для звернення суб’єкта владних повноважень, перестали існувати або усунуті, суд ухвалює постанову про відсутність підстав для проведення відповідним суб’єктом владних повноважень позапланової перевірки суб’єкта господарювання.

11. Апеляційні скарги на судові рішення суду першої інстанції подаються протягом двох днів з дня їх ухвалення.

Апеляційні скарги розглядаються апеляційним судом у строк не більше двох днів з дня відкриття апеляційного провадження.

Копія судового рішення апеляційної інстанції надсилається особам, які беруть участь у справі, в день його ухвалення кур’єром, факсом, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв’язку.

Рішення суду апеляційної інстанції у справах за зверненням суб’єктів владних повноважень щодо проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання під час здійсненні ними державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності є остаточним і оскарженню не підлягає.

12. Строки, визначені цією статтею, не включають вихідних, святкових чи інших неробочих днів.».

3. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-13, ст.88):

1)    пункт 6 частини другої статті 36 виключити;

2)    пункт 4 частини другої статті 40 виключити;

3)    частину першу статті 219 доповнити пунктами 3, 4 такого змісту:

«3) протягом трьох місяців з дня початку досудового розслідування у кримінальному провадженні про вчинення кримінального проступку, якщо в цьому провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру;

4) протягом шести місяців з дня початку досудового розслідування у кримінальному провадженні про вчинення злочину, якщо в цьому провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру.

При цьому строк досудового розслідування, передбачений пунктом 3 або 4 частини першої цієї статті, не враховується при обчисленні строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру»;

4)    у статті 284:

частину першу доповнити пунктом 10 такого змісту:

«10) стосовно кримінального правопорушення, в якому жодній особі не повідомлялося про підозру та закінчився строк досудового розслідування»;

абзац другий частини четвертої після цифри «4» доповнити цифрою «7», після цифри «9» доповнити цифрою «10»;

5)    доповнити статтею 284-1 такого змісту:

«Стаття 284-1. Відновлення кримінального провадження для повідомлення про підозру особи у вчиненні кримінального правопорушення або при встановленні достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді

1. Кримінальне провадження, закрите з підстав, передбачених пунктами 3 або 10 частини першої статті 284 цього Кодексу, може бути відновлене:

1) в разі встановлення достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді, якій раніше у цьому провадженні було повідомлено про підозру;

2) для повідомлення про підозру особи у вчиненні кримінального правопорушення, якщо у цьому провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру.

Закрите кримінальне провадження відновлюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

2. При відновленні кримінального провадження з підстав, передбачених частиною першою цієї статті, строки досудового розслідування не повинні перевищувати строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

3. Строк досудового розслідування відновленого кримінального провадження може бути продовжений в порядку, встановленому цим Кодексом.

4. Відомості про відновлення кримінального провадження вносяться слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань.»;

6)    доповнити статтею 284-2 такого змісту:

«Стаття 284-2. Клопотання про відновлення кримінального провадження для повідомлення про підозру особи у вчиненні кримінального правопорушення або при встановленні достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді

1. Слідчий за погодженням з прокурором, прокурор, отримавши дані щодо вчинення раніше закритого кримінального правопорушення з підстав, передбачених пунктами 3 або 10 частини першої статті 284 цього Кодексу, певною особою (особами), має право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про відновлення кримінального провадження для повідомлення про підозру особи у вчиненні кримінального правопорушення або при встановленні достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання;

3) дані, що дають підстави для відновлення кримінального провадження;

4) обґрунтування можливостей доказів вини та перспективи повідомлення про підозру особи у вчиненні кримінального правопорушення, отримання або достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді.»;

7)    доповнити статтею 284-3 такого змісту:

«Стаття 284-3. Розгляд клопотання про відновлення кримінального провадження для повідомлення про підозру особи у вчиненні кримінального правопорушення або при встановленні достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді

1. Після отримання клопотання про відновлення кримінального провадження для повідомлення про підозру особи у вчиненні кримінального правопорушення або при встановленні достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді слідчий суддя, суд розглядає можливість отримання доказів вини та перспективи повідомлення про підозру особи у вчиненні кримінального правопорушення або отримання достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді.

2. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про відновлення кримінального провадження для повідомлення про підозру особи у вчиненні кримінального правопорушення, при встановленні достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді, якщо слідчий, прокурор доведе обґрунтованість наявних даних, щодо вчинення раніше закритого кримінального правопорушення з підстав, передбачених пунктами 3 або 10 частини першої статті 284 цього Кодексу, певною особою (особами) та можливість отримання доказів вини та перспективи повідомлення про підозру особи у вчиненні кримінального правопорушення або отримання достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді.»;

8)    доповнити статтею 284-4 такого змісту:

«Стаття 284-4. Ухвала про відновлення кримінального провадження для повідомлення про підозру особи у вчиненні кримінального правопорушення або при встановленні достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді

1. В ухвалі слідчого судді, суду про відновлення кримінального провадження для повідомлення про підозру особи у вчиненні кримінального правопорушення або при встановленні достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді  має бути зазначено:

1)    номер відновленого кримінального провадження;

2)    дата постановлення ухвали;

3)    положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) строк досудового розслідування.»;

9)    доповнити статтею 284-5 такого змісту:

«Стаття 284-5. Виконання ухвали слідчого судді, суду про відновлення кримінального провадження для повідомлення про підозру особи у вчиненні кримінального правопорушення або при встановленні достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді

1. Ухвала про відновлення кримінального провадження для повідомлення про підозру особи у вчиненні кримінального правопорушення або при встановленні достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді  виконується негайно слідчим, прокурором.»

4. У Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 29, ст. 389):

1)           в абзаці другому статті 1 після слів «діяльність уповноважених» слово «законом» виключити;

2)           в абзаці другому статті 1 після слова «передбачених» додати слово «цим»;

3)           статтю 1 після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

«планові заходи державного нагляду (контролю) – заходи, що передбачені планами здійснення заходів державного нагляду, що здійснюються уповноваженими працівниками органу державного нагляду (контролю), виходячи з їхніх функціональних повноважень;позапланові заходи державного нагляду (контролю) – заходи, що не передбачені планами здійснення заходів державного нагляду і проводяться на підставі рішення суду, крім випадків подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-сьомий вважати абзацами шостим-дев’ятим;

4)           абзац перший частини першої статті 6 викласти в такій редакції:

«Позапланові заходи проводяться за наявності хоча б однієї з таких підстав»;

5)           абзаци другий частини першої статті 6 виключити;

6)           абзац п’ятий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:

«обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав»;

7)           в частині другій статті 6 слова «законом або» виключити;

8)           статтю 6 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

«3. Позапланові заходи можуть здійснюватися лише на підставі рішення суду, крім випадків подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням.

Орган державного нагляду (контролю), який ініціює проведення позапланових заходів, подає до суду документальне обґрунтування підстав проведення позапланових заходів та дати їх початку і закінчення, склад осіб, які будуть проводити такі заходи, документи, які відповідно до частини першої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення таких заходів, інформацію про вид та кількість позапланових заходів, проведених органом державного нагляду (контролю) щодо суб'єкта господарської діяльності та наслідки таких заходів за попередні три роки, а також на вимогу суду – інші відомості. У розгляді питання про надання дозволу на проведення позапланового заходу мають право брати участь представники суб'єкта господарської діяльності. Повідомлення про місце, дату та час розгляду питання про надання дозволу на проведення позапланового заходу направляється не пізніше ніж за три робочі дні до дати такого розгляду.

Позапланові заходи здійснюється на підставі виникнення підстав, викладених у цій статті, за рішенням керівника органу нагляду (контролю), яке оформляється наказом».

У зв’язку з цим частини третю та четверту вважати частинами четвертою та п’ятою;

9)           частину першу статті 7 викласти в такій редакції:

«Для здійснення планового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ, який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки. Для здійснення позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) на підставі наявного рішення суду видає наказ, який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки»;

10)      частину другу статті 8 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«розглядати інформацію, отриману від правоохоронних органів, та, за наявності підстав, звертатись до суду для отримання дозволу на проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання щодо контролю за дотриманням ними законодавства України».

5. У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 22, ст. 303):

1)    пункт 3 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:

«3) надавати інформацію органам державного нагляду (контролю), яка може бути підставою для звернення таких органів до суду для отримання дозволу на проведення позапланової перевірки суб’єктів господарювання».

6. У Законі України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 4, ст. 20):

1)           пункт 24 частини першої статті 11 викласти в наступній редакції:

«здійснювати контроль за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності, перевірка додержання яких віднесена до компетенції міліції, в порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

2)           частини другу статті 13 викласти в такій редакції:

«Міліція може направляти спеціальні підрозділи міліції для забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій, що проводяться відносно суб’єктів господарювання лише за рішенням судді або суду»;

3)           частини третю статті 13 виключити.

7. У Законі України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст. 382):

1)           у пункті 2 частини другої статті 25 слова «перевірок, ревізій та експертиз» замінити словами «слідчих (розшукових) дій».

8. У Законі України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 35, ст. 358):

1)           у підпункті «в» пункту 3 статті 12 слова «перевірок, ревізій та експертиз» замінити словами «слідчих (розшукових) дій»;

2)           у підпункті «д» пункту 3 статті 12 після слів «витребувати та одержувати» додати слова «в рамках кримінальних проваджень»;

3)           підпункт «в» пункту 1 статті 18 викласти в такій редакції:

«в) розглядати інформацію, отриману від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, та, за наявності підстав, звертатись до суду для отримання дозволу на проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання ними законодавства України»;

4)           підпункти «в» та «д» пункту 2 статті 18 виключити;

5)           підпункт «ґ» пункту 2 статті 18 викласти в такій редакції:

«ґ) сприяти спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю в проведенні слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, що проводяться таким органом в межах кримінального провадження, в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України».

9. У Законі України «Про контррозвідувальну діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 12, ст. 89):

1)           у частині третій статті 6 після слів «може міститися у» додати слова «документально обґрунтованих».

10. У Законі України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст. 472):

1)    пункт 4 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:

«4) проводити планові та позапланові виїзні перевірки суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції в порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»».

11. У Законі України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 12, ст. 64):

1)           в абзаці другому частини першої статті 36 перед словом «заявами» додати слова «документально обґрунтованими»;

2)            в абзаці третьому частини першої статті 36 перед словом «поданнями» додати слова «документально обґрунтованими».

ІІ.  Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради                                            В. Гройсман          

           України

 

Завантажити проекти законів та супроводжуючі документи (пояснювальні записки і порівняльні таблиці)